Switch Cisco C1000-24T-4G-L được biết đến là phiên bản nâng cấp của Switch Cisco 2960-L. Thiết bị đã được cải tiến thêm rất nhiều tính năng mới, tối ưu hơn để đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng. Dưới đây là những thông tin cơ bản nhất...